Jak ożywić swoją stronę Facebookową?

Ożywić? Po łacinie animato. Czyli animować. Pozwala nam na to nagłówek Facebooka, gdzie możemy umieścić wcześniej załadowany do serwisu swój film. W kwestii technicznej, to musi mieć długość od 20 do 90 sekund i zalecany rozmiar to 820 x 462 piksele. Poniżej animacja zrobiona dla firmy Tom Gruz,

Zrzut ekranu z fanpage facebooka.